.: Konferencje krajowe :.


ROK 2018

 

XXVII Krajowa Konferencja Oświetleniowa

W imieniu Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP i organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa na XXVII Krajową Konferencję Oświetleniową Technika Świetlna 2018, która odbędzie się w Warszawie, na terenie głównym Politechniki Warszawskiej. Konferencja nasza od lat gromadzi osoby zajmujące się techniką świetlną i dziedzinami pokrewnymi. Jej głównym celem jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych, a także technicznych, w zakresie nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych oraz pomiarowych.

 

MIEJSCE KONFERENCJI


Konferencja tradycyjnie odbędzie się w Sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej nr 4 i 5.

 

 

TERMIN KONFERENCJI


21-22 czerwca 2018 r.

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI


Przedmiotem Konferencji będzie szeroko pojęta technika świetlna obejmująca m. in.:

 • Teorię i psychofizjologię widzenia,

 • Pomiary promieniowania optycznego,

 • Oświetlenie elektryczne i dzienne wnętrz,

 • Oświetlenie w transporcie, w tym oświetlenie dróg,

 • Oświetlenie terenów zewnętrznych i iluminację obiektów,

 • Fotobiologię i fotochemię,

 • Technologię obrazu,

 • Multimedia w technice świetlnej

 • Sprzęt i instalacje oświetleniowe,

 • Oddziaływanie światła na ludzi, organizmy i materiały,

 • Oddziaływanie światła na środowisko naturalne.

TERMINY


Nadsyłanie zgłoszeń

do 28.02.2018 r.

Powiadomienie o zakwalifikowaniu referatu na konferencję do 15.03.2018 r.
Przesłanie rozszerzonych streszczeń do 27.04.2018 r.
Ostateczny termin rejestracji i wnoszenia opłat konferencyjnych 01.06.2018 r.

 

OPŁATY


Opłata konferencyjna

  do 02.06.2017 r.
Członkowie PKOśw: 300,00 PLN + 23% VAT = 369,00 PLN
Doktoranci, studenci 200,00 PLN + 23% VAT = 246,00 PLN
Seniorzy PKOśw bez opłat
Pozostali uczestnicy 600,00 PLN + 23% VAT = 738,00 PLN


Opłaty konferencyjne należy wnosić na konto Polskiego Komitetu Oświetleniowego:
Bank Millenium S.A. Oddział Warszawa
Nr konta: 25 1160 2202 0000 0002 1757 3294
Opłata nie obejmuje kosztów podróży, noclegów i publikacji pokonferencyjnych.

 

REFERATY


Oczekujemy zgłoszeń prac zgodnych z tematyką konferencji, prezentujących wyniki zakończonych lub zaawansowanych badań, rozwiązań technicznych, także studiów literaturowych. Rozszerzone streszczenia referatów zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych (z numerem ISSN) i udostępnione uczestnikom konferencji. Spośród wszystkich nadesłanych i zaprezentowanych prac, Komitet Naukowy konferencji wytypuje tematy rekomendowane do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym  lub Archives of Electrical Engineering. Autorzy wytypowanych tematów, bezpośrednio po konferencji, zostaną poproszeni o przygotowanie artykułów, sformatowanych zgodnie z wymaganiami redakcji czasopisma. Artykuły zostaną zrecenzowane i skierowane do redakcji czasopism. Opublikowanie artykułów w czasopismach podlega dodatkowej opłacie. Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń, według załączonych wytycznych, na adres: pkosw@ciepoland.pl do dnia 28.02.2018 r

 

FORMY PREZENTACJI


 • referat wygłaszany 15 min

 • prezentacja wygłaszana 5 min

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU


Zgłoszenie uczestnictwa proszę dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji: http://www.kko.ciepoland.pl/

W tym celu należy w menu głównym (na stronie konferencji) wybrać "Uczestnicy" a następnie "Rejestracja".

 

KOMITET NAUKOWY


prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan   Przewodniczący, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Piotr Pracki   Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Irena Fryc   Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Agnieszka Wolska   CIOP-PIB
dr hab. inż. Dariusz Sawicki   Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz   Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Maciej Zajkowski   Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Sławomir Zalewski   Politechnika Warszawska

 

KOMITET ORGANIZACYJNY


dr hab. inż. Piotr Pracki   Przewodniczący, Politechnika Warszawska
Dominika Jaszczołt   Sekretarz
dr inż. Rafał Krupiński   Politechnika Warszawska
dr inż. Sebastian Słomiński   Politechnika Warszawska
dr inż. Przemysław Tabaka   Politechnika Łódzka
dr inż. Andrzej Wiśniewski   Politechnika Warszawska

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI


Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Zakład Techniki Świetlnej

ul. Koszykowa 75, Warszawa

tel. + 22 234 75 05

e-mail: pkosw@ciepoland.pl

 

Strona internetowa konferencji:

http://www.kko.ciepoland.pl/