.: Konferencje krajowe :.


ROK 2017

 

XXVI Krajowa Konferencja Oświetleniowa

 

W imieniu Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP i organizatorów mamy przyjemność zaprosić Państwa na XXVI Krajową Konferencję Oświetleniową Technika Świetlna 2017, która odbędzie się w Warszawie, na terenie głównym Politechniki Warszawskiej. Konferencja nasza od lat gromadzi osoby zajmujące się techniką świetlną i dziedzinami pokrewnymi. Jej głównym celem jest prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych, a także technicznych, w zakresie nowoczesnych rozwiązań oświetleniowych oraz pomiarowych. W tym roku konferencja odbędzie się w nowym terminie, w dniach 19-20 czerwca i dlatego już na początku roku, prosimy autorów o nadsyłanie zgłoszeń referatów. Mamy nadzieję, że termin czerwcowy, w którym będą odbywać się konferencje, będzie atrakcyjny nie tylko ze względu na panującą aurę, ale także możliwość zapoznania się już przed wakacjami z osiągnięciami z poprzedniego roku. Cieszymy się, że uczestnikami krajowych konferencji oświetleniowych i konferencji LumenV4, którą organizowaliśmy w ubiegłym roku, byli w coraz większym stopniu, także przedstawiciele firm oświetleniowych i pomiarowych. Biorąc pod uwagę to zainteresowanie, podczas tegorocznej konferencji planujemy zorganizowanie jednej sesji o charakterze techniczno-informacyjnym oraz zaoferowanie stoisk dla firm. Liczymy także na udział firm oświetleniowych w charakterze Partnerów Konferencji.

 

MIEJSCE KONFERENCJI


Konferencja tradycyjnie odbędzie się w Sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej nr 4 i 5.

 

 

TERMIN KONFERENCJI


19-20 czerwca 2017 r.

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI


Przedmiotem Konferencji będzie szeroko pojęta technika świetlna obejmująca m. in.:

 • Widzenie i psychofizjologię widzenia,

 • Miernictwo promieniowania optycznego,

 • Oświetlenie elektryczne i dzienne wnętrz

 • Oświetlenie w transporcie, w tym oświetlenie dróg,

 • Oświetlenie terenów zewnętrznych i iluminację obiektów,

 • Fotobiologię i fotochemię,

 • Technologię obrazu,

 • Sprzęt i instalacje oświetleniowe,

 • Wpływ światła na ludzi, organizmy i materiały,

 • Wpływ światła na środowisko naturalne.
   

TERMINY


Nadsyłanie zgłoszeń

03.03.2017 r.

przedłużono do 18.03.2017 r.

Powiadomienie o zakwalifikowaniu referatu na konferencję 27.03.2017 r.
Przesłanie pełnych tekstów referatów 28.04.2017 r.
Wnoszenie (niższych) opłat konferencyjnych 28.04.2017 r.
Ostateczny termin rejestracji i wnoszenia opłat konferencyjnych 02.06.2017 r.

 

OPŁATY


Opłata konferencyjna

  do 02.06.2017 r.
Członkowie PKOśw: 500,00 PLN + 23% VAT = 615,00 PLN
Doktoranci: 250,00 PLN + 23% VAT = 307,50 PLN
Seniorzy PKOśw i studenci: 81,30 PLN + 23% VAT = 100,00 PLN
Pozostali uczestnicy 600,00 PLN + 23% VAT = 738,00 PLN


Opłaty konferencyjne należy wnosić na konto Polskiego Komitetu Oświetleniowego:
Bank Millenium S.A. Oddział Warszawa
Nr konta: 25 1160 2202 0000 0002 1757 3294
Opłata nie obejmuje kosztów podróży, noclegów i publikacji pokonferencyjnych.

 

REFERATY


Na konferencję powinny być zgłaszane prace oryginalne, obejmujące zagadnienia zgodne z tematyką. Szczególnie pożądane są prace zakończone, które mogą stanowić przedmiot wdrożenia lub zostać wykorzystane w praktyce. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia referatu, którego tematyka nie będzie odpowiadała zakresowi Konferencji. Pełne teksty referatów zostaną wydane w postaci materiałów konferencyjnych (z numerem ISSN).


Autorów referatów prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń wg zamieszczonego wzoru na adres: pkosw@ciepoland.pl do dnia 18.03.2017 r
.

 

Spośród wszystkich nadesłanych referatów Komitet Naukowy Konferencji wytypuje referaty rekomendowane do publikacji w Przeglądzie Elektrotechnicznym i Archives of Electrical Engineering. Autorzy artykułów wytypowanych do publikacji pokonferencyjnych, bezpośrednio po konferencji, zostaną poproszeni o przygotowanie wzbogaconych względem konferencyjnych artykułów, które zostaną przesłane do Redakcji Przeglądu Elektrotechnicznego i Archives of Electrical Engineering

 

FORMY PREZENTACJI


 • referat wygłaszany 15 min

 • prezentacja wygłaszana 5 min

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU


Zgłoszenie uczestnictwa proszę dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie konferencji: http://www.kko.ciepoland.pl/

W tym celu należy w menu głównym (na stronie konferencji) wybrać "Uczestnicy" a następnie "Rejestracja".

 

KOMITET NAUKOWY


prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan   Przewodniczący, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Piotr Pracki   Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Irena Fryc   Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. CIOP-PIB   CIOP-PIB
dr hab. inż. Jacek Hauser, prof. PP   Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Dariusz Sawicki, prof. PW   Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz   Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB   Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Sławomir Zalewski   Politechnika Warszawska

 

KOMITET ORGANIZACYJNY


dr hab. inż. Piotr Pracki   Przewodniczący, Politechnika Warszawska
Dominika Jaszczołt   Sekretarz
dr inż. Rafał Krupiński   Politechnika Warszawska
dr inż. Sebastian Słomiński   Politechnika Warszawska
dr inż. Przemysław Tabaka   Politechnika Łódzka
dr inż. Andrzej Wiśniewski   Politechnika Warszawska

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI


Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Zakład Techniki Świetlnej

ul. Koszykowa 75, Warszawa

tel. + 22 234 75 05

e-mail: pkosw@ciepoland.pl

Strona internetowa konferencji:

http://www.kko.ciepoland.pl/