.: Konferencje zagraniczne :.


ROK 2016

 

VI. Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradskiej

LUMEN V4

 

CEL KONFERENCJI


Celem konferencji jest przedstawienie osiągnięć naukowych, technologicznych i zastosowań technicznych w zakresie techniki świetlnej oraz dziedzin pokrewnych, a także dyskusja i wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z Czech, Słowacji, Węgier i Polski, oraz mamy nadzieję, także z innych krajów. Oczekujemy, że konferencja LumenV4 przyczyni się do nawiązania i umocnienia profesjonalnych i przyjacielskich kontaktów. Chcielibyśmy także zaprezentować wszystkim uczestnikom konferencji piękno, wciąż nieodkrytego w pełni regionu Polski..

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI


Hotel Mercure Karpacz Resort

 

 

TERMIN KONFERENCJI


13-16. września 2016 r.

 

 

OFICJALNE JĘZYKI KONFERENCJI


Angielski, czeski, słowacki, węgierski i polski. Oficjalnym językiem konferencji będzie angielski ale wszystkie prezentacje wygłaszane podczas konferencji będą tłumaczone na języki narodowe.

Nadsyłane streszczenia artykułów powinny być przygotowane w języku angielskim i jednym z pozostałych języków konferencji. Teksty artykułów zakwalifikowanych do konferencji powinny być nadsyłane w języku angielskim. Prezentacje wygłaszane i postery powinny być przygotowane w języku angielskim.

 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA (opłata konferencyjna)


  Zapłata

do 15 czerwca 2016

po 15 czerwca 2016

 Uczestnik 120,00 Euro 140,00 Euro
 Opłata za osobę towarzyszącą   70,00 Euro   90,00 Euro
 Doktorant, student   40,00 Euro   50,00 Euro

 

 

WAŻNE TERMINY


 Ostateczny termin nadsyłania streszczeń referatów oraz posterów

 29 lutego 2016

 31 marca 2016

 Informacja o akceptacji referatu/posteru

 do 30 kwietnia 2016

 Ostateczny termin nadsyłania pełnych tekstów referatów

 31 maja 2016

 

 

 

ZAPROSZENIE, KOMUNIKATY


 

Zaproszenie (.pdf)

 

 

 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI LUMEN V4' 2016


Szczegółowe informacje dot. konferencji dostępne są na stronie internetowej

www.lumenv4.ciepoland.pl

 

 

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE LUMEN V4' 2016


Mamy przyjemność poinformować, że materiały konferencyjne dostępne są w IEEE Xplore Digital Librar


http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?filter%3DAND%28p_IS_Number%3A7745502%29&rowsPerPage=75&pageNumber=1&resultAction=REFINE&resultAction=ROWS_PER_PAGE