.: Konferencje krajowe :.


ROK 2013

 

V Krajowa Konferencja N-T

"Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach"

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie w Krakowie, w Domu Technika NOT, przy ul. Straszewskiego 28, w sali im. W. Goetha na I-wszym pietrze.

 

TERMIN KONFERENCJI

24 października 2013 r. (tj. poniedziałek)

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Organizowana cyklicznie Konferencja ma stanowić forum dla wymiany doświadczeń w zakresie projektowania i eksploatacji oświetlenia elektrycznego i iluminacji miast i gmin, ze szczególnym uwzglednieniem problematyki energooszczędności i modernizacji instalacji oświetleniowych.

Konferencja przeznaczona jest głównie dla projektantów oświetlenia oraz służ eksploatacyjnych i przedstawicieli samorządów lokalnych.

Do zaprezentowania referatów problemowych zaproszeni zostaną specjaliści - członkowie Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP.

 

OPŁATY

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł i obejmuje:

  • materiały konferencyjne,

  • udział w konferencji,

  • zwiedzanie Wystawy towarzyszącej,

lunch.

Opłata dla Firm - Wystawców wynosi 700 zł i obejmuje:

  • rezerwację stanowiska w sali wystawowej (2 m x 1 m),

  • reklamę Firmy i Produktów w katalogu wystawy,

  • możliwość prezentacji Firmy w trakcie obrad

 

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

Zgłoszenie i opłaty

Zgłoszenia i opłaty proszę dokonywać do dnia 15.10.2013 r. na adres:

Oddział Krakowski SEP

ul. Straszewskiego 28/8

31-113 Kraków

tel. 012/ 422 58 04

fax. 012/ 428 38 30

e-mail: biuro@sep.krakow.pl

Nr konta 50 1020 2892 0000 5102 0230 9367

 

Informacje dla Autorów referatów

Osoby chcące przygotować i wygłosić referat (komunikat) proszone są o przesłanie zgłoszenia zawierającego tytuł i krótkie streszczenie w terminie do 30.06.2013 r.

Po akceptacji przez Komitet Programowo - Organizacyjny Autorzy otrzymają zasady przygotowania referatów, których pełne teksty powinny zostać przesłane w terminie do 30.09.2013 r.