.: XXI Krajowa Konferencja Oświetleniowa, Technika świetlna '2012, Warszawa 22-23 listopada 2012 :.


 

   MIEJSCE KONFERENCJI  
  Sala Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.  
 
   FORMA PREZENTACJI  
 

Przewiduje się prezentacje w formie:

  • wygłaszanej

  • posterowej

 
 
   OPŁATA KONFERENCYJNA  
  Koszt uczestnictwa 450 zł + 23% VAT.  
 
   INFORMACJA DLA AUTORÓW  
 

Potencjalnych Autorów prosimy o nadesłanie propozycji artykułów zawierającej:

  • imię i nazwisko Autora (Autorów)

  • tytuł i pół stronicowe streszczenie (w załączonej formie)

  • deklarowaną formę prezentacji (referat wygłaszany, poster)

  • wypełnioną i podpisaną przez delegującego kartę zgłoszenia (druk w załączeniu) uwzględniającą (nieobligatoryjną) chęć zgłoszenia rozszerzonego artykułu do Przeglądu Elektrotechnicznego.

 
 
   WAŻNE TERMINY  
 

Streszczenia proponowanych artykułów i karty zgłoszeń powinny dotrzeć do Polskiego Komitetu Oświetleniowego do dnia 30 marca 2012 na adres kol. Piotra Prackiego (piotr.pracki@ien.pw.edu.pl)

Karty zgłoszeń mogą być przesyłane faksem pod nr: 22 234-56-16 lub pocztą na adres: Politechnika Warszawska; Zakład Techniki Świetlnej; ul. Koszykowa 75; 00-662 Warszawa.

Kompletne teksty artykułów muszą wpłynąć do kol. Piotra Prackiego (piotr.pracki@ien.pw.edu.pl) do dnia 30 czerwca 2012.

Rozszerzone teksty artykułów do Przeglądu Elektrotechnicznego muszą wpłynąć do kol. Piotra Prackiego (piotr.pracki@ien.pw.edu.pl) do dnia 31 października 2012.

Pragniemy podkreślić, że teksty artykułów nadsyłanych do Przeglądu Elektrotechnicznego powinny być istotnie zmienione (wzbogacone) względem tekstów artykułów konferencyjnych. Będą one poddane niezależnej recenzji według kryteriów czasopisma. W czasopiśmie ukażą się tylko artykuły z pozytywnymi recenzjami.

 
     
   PROGRAM KONFERENCJI  
 

22.11.2012         Pierwszy dzień Konferencji

11:15

Rozpoczęcie Konferencji

Wystąpienia zaproszonych Gości

11:40

I sesja referatowa: Oświetlenie dróg

 

1

Zalesińska M., Wandachowicz K.: Odtworzenie na stanowisku laboratoryjnym rozkładów luminancji występujących w polu widzenia kierowców

2

Tomczuk P.: Ocena stanu oświetlenia przejścia dla pieszych na podstawie parametrów natężenia oświetlenia – badania symulacyjne

3

Tomczuk P., Chrzanowicz M., Zagubień E.: Badania parametrów luminancyjnych ulicy oświetlonej oprawami LED

4

Czyżewski D.: Powtarzalność pomiarów w oświetleniu drogowym

13:00

Sesja posterowa

13:30

Obiad

14:40

II sesja referatowa: Technika oświetlania

 

1

Borowik L., Kurkowski M.: Audyt energetyczny a  zużycie energii elektrycznej w  instalacjach  oświetlenia  wnętrz

2

Wasserfurth-Grzybowski N., Ciupak M.: Iluminacja obiektów w przestrzeni miejskiej w interakcji z oświetleniem ulicznym

3

Krupiński R.: Iluminacja obiektów użyteczności publicznej na przykładzie ratusza w Jaworze

4

Żagan W.: Znaczenie normatywnych wymagań dotyczących światła intruzyjnego dla oświetlenia drogowego, iluminacji i reklam świetlnych

5

Baranowski P.: Neuroestetyczne sekrety mappingu (wyprawa do krainy emocji)

6

Baranowski P., Błaszak M.: Nie pytaj, komu świecimy … (o różnym wpływie światła na różnych ludzi)

7

Grekow J.: Metoda transformowania muzyki na efekty oświetleniowe

wieczór

Spotkanie koleżeńskie

23.11.2012         Drugi dzień Konferencji 

10:00

III sesja referatowa: Oprawy oświetleniowe

 

1

Wandachowicz K.: Optymalizacja kształtu odbłyśnika z zastosowaniem ograniczeń

2

Zalewski S.: Realizacja układu optycznego diodowej oprawy oświetlenia drogowego

3

Kubiak K.: Modelowanie układu optycznego asymetrycznej oprawy oświetleniowej doziemnej

11:00

Przerwa

11:30

Sesja posterowa

12:00

IV sesja referatowa: Metrologia i sprzęt oświetleniowy

 

1

Czech E., Fryc I.: Model spektroradiometru, charakteryzującego się stałą w funkcji długości fali, wartością czułości widmowej

2

Czech E., Fryc I.: Metoda sterowania zasilaniem barwnych LED-ów oprawy oświetleniowej, emitującej stały, niezależny od warunków jej środowiska pracy, strumień świetlny

3

Tabaka P.: Wpływ temperatury otoczenia na parametry elektryczne i fotometryczne niskoprężnych lamp rtęciowych

4

Fryc I., Prorok M.: Wpływ warunków eksploatacyjnych, na parametry świetlne LED-ów mocy emitujących promieniowanie o białej barwie

5

Pabjańczyk W., Sikora R., Markiewicz P.: Moduły LED jako zamienniki źródeł światła

6

Targosiński T.: Analizator świateł - nowa jakość w eksploatacyjnym badaniu reflektorów samochodowych

7

Tomczuk K.: Prototyp statecznika elektronicznego umożliwiającego zwiększenie energii promieniowania świetlnego lamp wyładowczych

8

Pabjańczyk W., Sikora R., Markiewicz P.: Modelowanie stanów pracy sieci oświetlenia drogowego

14:45

Zakończenie Konferencji

 

   KOMITET NAUKOWY  
  prof. dr hab. inż Wojciech Żagan - Przewodniczący  
  prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński  
 
   KOMITET ORGANIZACYJNY  
  dr inż. Jan Grzonkowski - Przewodniczący  
  mgr inż. Jerzy Jakubowski  
  dr inż. Piotr Pracki  
  dr inż. Przemysław Tabaka  
 
   SEKRETARIAT KONFERENCJI  
 

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Zakład Techniki Świetlnej

Ul. Koszykowa 75, Warszawa

tel. 22/ 234 56 15, faks: 22/ 234 56 16