.: Konferencje krajowe :.


ROK 2013

 

XXII Krajowa Konferencja Oświetleniowa

 

MIEJSCE KONFERENCJI


Konferencja tradycyjnie odbędzie się w Sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

 

TERMIN KONFERENCJI


21-22 listopada 2013 r. (tj. czwartek - piątek)

 

WAŻNE TERMINY


Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów (na adres: pkosw@wp.pl) upływa  24 października 2013 r. Termin nadsyłania Kart zgłoszenia uczestnictwa (szczegółowa informacja poniżej) upływa 30 października 2013 r.

 

TEMATYKA KONFERENCJI


Przedmiotem Konferencji będzie szeroko pojęta technika świetlna obejmująca m. in.:

 • sprzęt oświetleniowy ze szczególnym uwzględnieniem LED,

 • oświetlenie wnętrz,

 • oświetlenie terenów zewnętrznych,

 • oświetlenie ulic,

 • oświetlenie w transporcie,

 • oświetlenie dzienne,

 • widzenie – fizjologię widzenia,

 • wpływ oświetlenia na organizm użytkowników,

 • fotobiologię i fotochemię,

 • miernictwo promieniowania optycznego – fotometrię, radiometrię, spektroradiometrię, kolorymetrię, w tym sprzęt pomiarowy oparty o matrycowe przetworniki obrazu,

 • normalizację w technice świetlnej – ze szczególnym uwzględnieniem norm PN/EN,

 • światło a środowisko,

 • sieci i instalacje oświetleniowe,

 • technologię obrazu.

FORMA PREZENTACJI


 • referat wygłaszany,

 • referat posterowy.

OPŁATA KONFERENCYJNA


Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 450 zł netto + 23% VAT.

Wniesienie opłaty za uczestnictwo w konferencji musi nastąpić do dnia 30.10.2013 r.

Opłaty konferencyjne należy wpłacać na konto Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP: Bank Millenium S.A. Oddział Warszawa

Nr konta: 25 1160 2202 0000 0002 1757 3294

Opłata nie obejmuje kosztów noclegów. Organizatorzy uczynią starania o zarezerwowanie oczekiwanych miejsc noclegowych.

W przypadku zainteresowania opublikowaniem referatu w formie artykułu w Przeglądzie Elektrotechnicznym, autorzy proszeni są o wskazanie takiej chęci, przy nadsyłaniu pełnego tekstu konferencyjnego. Artykuły te będą osobno recenzowane (zgodnie z wymaganiami Redakcji PE), a po pozytywnej recenzji wystawiona zostanie druga faktura, na sumę wynikającą z formy i liczby stron artykułu.

 

KARTA ZGŁOSZENIA


Wypełnioną  kartę zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać – nie później niż do 30.10.2013 r. – pod podany na karcie adres.

 

KOMUNIKATY


 

PROGRAM KONFERENCJI


Program XXII Krajowej Konferencji Oświetleniowej, Technika Świetlna 2013 (PDF)

 

 

KOMITET NAUKOWY


prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan   Przewodniczący, Politechnika Warszawska
prof. nzw dr hab. inż. Konrad Domke   Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Władysław Dybczyński   PKOśw SEP
dr hab. inż. Irena Fryc   Politechnika Białostocka
prof. nzw dr hab. inż. Jacek Hauser   Politechnika Poznańska
prof. nzw dr hab. inż. Dariusz Sawicki   Politechnika Warszawska

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY


dr inż. Jan Grzonkowski   Przewodniczący, PKOśw SEP
mgr inż. Jerzy Jakubowski   PKOśw SEP
dr inż. Piotr Pracki   Politechnika Warszawska
dr inż. Przemysław Tabaka   Politechnika Łódzka

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI


Dominika Jaszczołt

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Zakład techniki świetlnej

ul. Koszykowa 75, Warszawa

tel. + 22 234 75 05, faks +22 234 75 05