.: Konferencje krajowe :.


 

XXIII Krajowa Konferencja Oświetleniowa

 

MIEJSCE KONFERENCJI


Konferencja tradycyjnie odbbyła się w Sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej nr 4 i 5.

 

 

TERMIN KONFERENCJI


20-21 listopada 2014 r. (tj. czwartek - piątek)

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI


Przedmiotem Konferencji będzie szeroko pojęta technika świetlna obejmująca m. in.:

 • sprzęt oświetleniowy ze szczególnym uwzględnieniem LED,

 • oświetlenie wnętrz,

 • oświetlenie terenów zewnętrznych,

 • oświetlenie ulic,

 • oświetlenie w transporcie,

 • oświetlenie dzienne,

 • widzenie i fizjologię widzenia,

 • wpływ oświetlenia na organizm użytkowników,

 • fotobiologię i fotochemię,

 • miernictwo promieniowania optycznego,

 • normalizację w technice świetlnej,

 • światło a środowisko,

 • sieci i instalacje oświetleniowe,

 • technologię obrazu.

 

WAŻNE TERMINY


Tytułu proponowanych referatów wraz z krótkim streszczeniem proszę nadsyłać do dnia 12.06.2014 r.

Powiadomienie o zakwalifikowaniu referatu na konferencję do dnia 27.06.2014 r.

Przesyłanie pełnych tekstów referatów na konferencję do dnia 30.09.2014 r. (termin nieprzekraczalny)

 

 

INFORMACJE DLA AUTORÓW


W celu zapewnienia jednolitej formy wydawniczej materiałów konferencyjnych, uprzejmie prosimy autorów o przygotowanie referatów według podanych zasad. Teksty referatów powinny być przesłane w formacie PDF (rozmiar do 10MB), na adres e-mail: pkosw@ciepoland.pl

 

 

FORMA PREZENTACJI


 • referat wygłaszany (15 minut),

 • referat posterowy.

Wymiary powierzchni na której będzie można umieścić poster wynoszą: wysokość 1 m, szerokość 0,9 m.

Powierzchnia posteru powinna być nieco mniejsza od podanych wymiarów.

 

WYKAZ ZGŁOSZONYCH REFERATÓW


Nazwiska autorów wraz z tytułami zgłoszonych referatów na XXIII KKO (PDF)

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA


Wypełnioną Kartę należy przesłać na adres pkosw@ciepoland.pl  do 14 listopada 2014 r.

 

Zaktualizowana karta zgłoszenia uczestnictwa (DOC)

 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI


Podczas konferencji odbędzie się 6 sesji referatowych, podczas których przedstawione zostaną 22 prezentacje. Każdego dnia odbędzie się sesja posterowa z udziałem studentów.

Aktualizacja: 04.11.2014

Pierwszy dzień Konferencji

20 listopada 2014 r. (czwartek)

11:15

Rozpoczęcie Konferencji

11:30


I sesja referatowa: Oświetlenie drogowe


 

 

 

 

 

1

Wojciech Żagan: LED-y w oświetleniu ulicznym – czy już pora?

2

Maciej Zajkowski: Program "Sowa" modernizacji oświetlenia w gminie

3

Jan Grzonkowski: Aspekty prawne dotyczące oświetlenia - problemy prawne

4

Dariusz Czyżewski: Monitoring instalacji oświetlenia drogowego, z  zastosowaniem opraw LED, na ulicy Żelaznej w Warszawie

5

Piotr Pracki: Analiza porównawcza wyników obliczeń parametrów technicznych oświetlenia LED i sodowego na drodze o jednej jezdni

6 Macin Grzanka: Inteligentne sterowanie oświetleniem zewnętrznym – oświetlenie nadążne

13:00

Sesja posterowa z udziałem studentów

13:30

Obiad

14:30


II sesja referatowa: Oświetlenie zewnętrzne


 

 

 

 

 

1

Karolina M. Zielinska-Dabkowska: Masterplan świetlny dla projektu  Porto Montenegro, jako rozwiązanie minimalizujące negatywne skutki  oświetlenia dla środowiska naturalnego

2

Natalia Sokół , Justyna Martyniuk-Pęczek: Lighting design for Urban  revitalization. The case of Poland

3

Rafał Krupiński: Metody projektowania iluminacji obiektów

4

Sławomir Zalewski: Orbitalny system oświetlenia metropolitalnego  (OSOM) Warszawy

5

Leszek Leniarski, Rafał Manowiecki: „Światło na Punkt” -  zoptymalizowana efektywność poprzez indywidualny dobór pakietu  strumienia świetlnego - oprawy LED - nowa idea w projektowaniu  oświetlenia

16:00

Przerwa kawowa

16:30


III sesja referatowa: Oświetlenie wnętrz


 

 

 

1

Agnieszka Wolska, Krystyna Zużewicz: Wpływ barwy światła na poziom czujności

2

Elżbieta Janosik, Stanisław Marzec, Wojciech Marczak, Jolanta Nowicka, Jolanta Zachara: Badanie wydolności pracy wzrokowej pracowników w starszym wieku przy różnych rozwiązaniach oświetleniowych

3

Bogdan Skorupka: Minimalne wymagania w zakresie energochłonności  oświetlenia wnętrz w wybranych Rozporządzeniach Ministra  Infrastruktury, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,  Ministra Infrastruktury i Rozwoju

wieczór

Spotkanie koleżeńskie

 

 

Drugi dzień Konferencji

21 listopada 2014 r. (piątek)

10:00


IV sesja referatowa: Sprzęt I


 

 

 

1

Krzysztof Wandachowicz: Optymalizacja kształtu odbłyśnika w sensie Pareto

2

Kamil Kubiak: Koncepcja układu optycznego oprawy oświetleniowej doziemnej

3

Łukasz Budzyński, Maciej Zajkowski: Modyfikacja parametrów kolorymetrycznych w oprawach oświetleniowych ze źródłami LED

11:00

Przerwa kawowa

11:30


V sesja referatowa: Sprzęt II 


 

 

 

1

Sławomir Zalewski: Silikonowe elementy optyczne w oprawach oświetlenia drogowego

2

Urszula Błaszczak, Łukasz Gryko, Andrzej Zając: Wybrane aspekty projektowania układu oświetlającego dedykowanego do zastosowań medycznych na przykładzie oświetlacza endoskopu

3

Maciej Zajkowski, Mateusz Prorok: Analiza propagacji promieniowania słonecznego w systemach solarnych typu „zimny dach”

12:30

Sesja posterowa z udziałem studentów

13:00


VI sesja referatowa: Pomiary


 

 

 

1

Irena Fryc: Analiza wymagań oraz metod służących do określania wskaźnika oddawania barw

2

Sebastian Słomiński: Techniczne aspekty w matrycowych pomiarach  luminancji elektroluminescencyjnych źródeł światła i opraw  oświetleniowych

3

Przemysław Tabaka: Czynniki wpływające na stabilizację strumienia  świetlnego zamienników klasycznych żarówek

14:00

Zakończenie konferencji

 

 

Postery

1 Eugeniusz Czech, Przemysław Tabaka, Irena Fryc: Analiza wpływu właściwości spektralnych elektro-optycznego toru pomiarowego spektroradiometru wielokanałowego na dokładność wykonywanych nim pomiarów rozkładów egzytancji widmowej źródła światła
2 Jan Grzonkowski: Wydział 6 CIE Fotobiologia i fotochemia
3 Piotr Michałek, Dawid Domagała: Szybki goniofotometr do pomiaru rozsyłu światła lamp samochodowych
4 Andrzej Pawlak, Krzysztof Zaremba: Praktyczne zastosowanie diod świecących w oświetleniu pośrednim
5 Maciej Zajkowski, Łukasz Budzyński, Urszula Błaszczak: Analiza parametrów kolorymetrycznych wybranych urządzeń z wyświetlaczami LCD/OLED w funkcji kąta obserwacji
6 Małgorzata Zalesińska: Badania pilotażowe wpływu wielkości powierzchni reklam LED na wydolność wzrokową kierowców
7 Anna Babińska, opiekun Wojciech Żagan: Iluminacja bramy wjazdowej do Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
8 Justyna Kowalska, opiekun Wojciech Żagan: Iluminacja kościoła w Ożarowie Mazowieckim
9 Agnieszka Litwiniuk, opiekun Maciej Zajkowski: Analiza rozmiaru tarczy zacieniającej pyranometru do pomiaru promieniowania dyfuzyjnego
10 Agnieszka Mieszkowska, opiekun Rafał Krupiński:: Projekt iluminacji kościoła św. Rocha w Lipkowie
11 Karolina Olszańska, opiekun Maciej Zajkowski: Pomiary cech światłotechnicznych filtrów optycznych
12 Przemysław Patryk Plewa, opiekun Irena Fryc: Analiza składowych mocy elektrycznej świetlówek kompaktowych
13 Krzysztof Skarżyński, opiekun Wojciech Żagan: Iluminacja Pałacu Zamoyskich w Kozłówce
14 Damian Tyniecki, opiekun Maciej Zajkowski: Symulator światła dziennego z lampą ksenonową krótkołukową
15 Adam Więcko, opiekun Irena Fryc: Wymagania dotyczące oświetlenia roweru
16 Ewa Ziemska, opiekun Rafał Krupiński: Iluminacja kościoła w Krasnosielcu

 

 

Program konferencji (wersja PDF)

 

 

KOMUNIKATY


 

Komunikat nr 1 (PDF)

 

Komunikat nr 2 (PDF)

 

 

KOMITET NAUKOWY


prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan   Przewodniczący, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. inż. Konrad Domke   Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Irena Fryc   Politechnika Białostocka
dr hab. inż. Agnieszka Wolska   CIOP-PIB
prof. nzw dr hab. inż. Jacek Hauser   Politechnika Poznańska
prof. nzw dr hab. inż. Dariusz Sawicki   Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Maciej Zajkowski   Politechnika Białostocka

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY


dr inż. Jan Grzonkowski   Przewodniczący, PKOśw SEP
dr inż. Piotr Pracki   Politechnika Warszawska
dr inż. Sebastian Słomiński   Politechnika Warszawska
dr inż. Przemysław Tabaka   Politechnika Łódzka

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI


Klaudia Skupińska

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Zakład techniki świetlnej

ul. Koszykowa 75, Warszawa

tel. + 22 234 75 05

 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI


Podsumowanie (PDF)