.: Konferencje krajowe :.


ROK 2015

 

XXIV Krajowa Konferencja Oświetleniowa

 

Polski Komitet Oświetleniowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Zakład Techniki Świetlnej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić Państwa na XXIV Krajową Konferencję Oświetleniową Technika Świetlna 2015

 

MIEJSCE KONFERENCJI


Konferencja tradycyjnie odbędzie się w Sali Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej nr 4 i 5.

 

 

TERMIN KONFERENCJI


19-20 listopada 2015 r.

 

 

TEMATYKA KONFERENCJI


Przedmiotem Konferencji będzie szeroko pojęta technika świetlna obejmująca m. in.:

 • Widzenie i psychofizjologię widzenia,

 • Miernictwo promieniowania optycznego,

 • Oświetlenie w transporcie, w tym oświetlenie dróg,

 • Oświetlenie terenów zewnętrznych i iluminację obiektów,

 • Fotobiologię i fotochemię,

 • Technologię obrazu,

 • Sprzęt i instalacje oświetleniowe,

 • Oddziaływanie światła na ludzi, organizmy i materiały,

 • Oddziaływanie światła na środowisko naturalne.
   

TERMINY


 

Nadsyłanie streszczeń referatów

18.05.2015

Powiadomienie o zakwalifikowaniu referatów na konferencję 15.05.2015
Nadsyłanie pełnych tekstów referatów 30.09.2015
Rejestracja i wniesienie niższej opłaty konferencyjnej 30.10.2015
Konferencja 19-20.11.2015

 

OPŁATY


Uczestnicy konferencji Termin wniesienia opłaty

 do 30.10.2015

po 30.10.2015

Seniorzy PKOśw i studenci 81,30 zł + 23% VAT = 100 zł brutto 81,30 zł + 23% VAT = 100 zł brutto
Członkowie PKOśw 450 zł + 23% VAT = 553,50 zł brutto 500 zł + 23% VAT = 615,00 zł brutto
Doktoranci 225 zł + 23% VAT = 276,75 zł brutto 250 zł + 23% VAT = 307,50 zł brutto
Pozostali uczestnicy 500 zł + 23% VAT = 615,00 zł brutto 550 zł + 23% VAT = 676,50 zł brutto

 

ZESTAWIENIE ARTYKUŁÓW KONFERENCYJNYCH


Artykuły zakwalifikowane do materiałów konferencyjnych i prezentacji podczas XXIV KKO (pdf)

 

 

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI


www.kko.org.pl

 

 

PROGRAM KONFERENCJI


Podczas konferencji odbędą się 4 sesje referatowe, podczas których przedstawionych zostanie 18 prezentacji. Każdego dnia odbędzie się sesja posterowa.

 

Pierwszy dzień Konferencji

19 listopada 2015 r. (czwartek)

12:15

Rozpoczęcie Konferencji

12:30


I sesja referatowa: Oddziaływanie oświetlenia, oświetlenie wnętrz


 

 

 

 

 

1

Agnieszka Wolska, Dariusz Sawicki: Skuteczność hamowania wydzielania melatoniny przy różnych rozkładach widmowych światła sztucznego

2

Elżbieta Janosik, Stanisław Marzec, Wojciech Marczak, Jolanta Nowicka, Jolanta Zachara: Użytkowe i higieniczne cechy ledowych źródeł światła do zastosowań domowych

3

Piotr Romanowski, Maciej Zajkowski: Realizacja oświetlenia drogi ewakuacyjnej emiterem LCD

4

Łukasz Gryko, Urszula Błaszczak, Andrzej Zając, Anna Palkowska: Ocena możliwości modelowania temperatury barwowej najbliższej zestawu diod elektroluminescencyjnych dużej mocy

13:50

Wystąpienie Platynowego Sponsora Konferencji

Wojciech Kryspin: Shuffle – więcej niż oświetlenie

14:00

Obiad

15:00 Sesja posterowa

16:00


II sesja referatowa: Oddziaływanie oświetlenia, oświetlenie zewnętrzne


 

 

 

 

 

1

Jadwiga Treder, Anna Borkowska, Waldemar Treder: Doświetlanie cyklamenów lampami LED i sodowymi sposobem na poprawę kwitnienia i jakości roślin

2

Piotr Nawalkowski, Sylwester Kołomański: Regulacje prawne dotyczące redukcji zanieczyszczenia światłem na wybranych przykładach z krajów UE i spoza Unii

3

Krzysztof Skarżyński: Wprowadzenie do zagadnienia efektywności energetycznej iluminacji obiektów

4

Natalia Sokół, Justyna Martyniuk-Pęczek: New trends in a development of the contemporary lighting forms within the urban environment

18:00

Spotkanie koleżeńskie

 

 

Drugi dzień Konferencji

20 listopada 2015 r. (piątek)

10:00


III sesja referatowa: Oświetlenie zewnętrzne, sterowanie oświetleniem


 

 

 

1

Małgorzata Zalesińska: Badania pilotażowe wpływu położenia reklamy LED względem drogi na wydolność wrokową kierowców

2

Andrzej Wiśniewski: Sterowanie oświetleniem zewnętrznym

3

Marcin Grzanka: Problematyka projektowania instalacji oświetleniowych z inteligentnymi systemami sterowania

11:00

Przerwa kawowa

11:30 Sesja posterowa

12:00


IV sesja referatowa: Sprzęt oświetleniowy, modelowanie 


 

 

 

1

Kamil Kubiak: Modelowanie reflektora iluminacyjnego realizującego założony rozkład luminancji obiektu  

2

Maciej Zajkowski, Mateusz Prorok: Modelowanie rozsyłu strumienia świetlnego reflektora współpracującego z luminoforem

3

Wiesław Doros: Wykorzystanie nanotechnologii i nowej optyki światła

13:00

Obiad

14:00


V sesja referatowa: Sytemy LED


 

 

 

1

Jerzy Pietrzykowski: Kolorymetryczne charakterystyki funkcjonalne lamp LED o świetle białym

2

Urszula Błaszczak, Marian Gilewski, Łukasz Gryko, Andrzej Zając: Badanie wpływ sposobu zasilania na wybrane parametry optyczne zestawu diod elektroluminescencyjnych

3

Marek Kurkowski, Magdalena Chlewicka, Tomasz Popławski: Analiza parametrów elektrycznych przekształtników opraw LED w zmiennych warunkach obciążenia

4 Bogdan Skorupka, Andrzej Wiśniewski: Wybór odpowiednich rozwiązań oświetlenia wykorzystującego technologię LED - komunikaty techniczne

15:30

Zakończenie konferencji

 

 

Postery

1 Aleksander Aleksandrowicz, Urszula Błaszczak: Modelowanie charakterystyki spektralnej w zakresie nadfioletowym z wykorzystaniem diod elektroluminescencyjnych
2 Paweł Baranowski, Joanna Ratajczak: Życie po życiu techniki świetlnej fizycznych
3 Noemi Cieślińska, Dorota Mozyrska, Irena Fryc: O możliwościach modelowania rozkładów widmowych promieniowania emitowanego przez LED-y przy zastosowaniu podstawowych zjawisk fizycznych
4 Michał Dziedzicki, Piotr Pracki: Analiza możliwości kształtowania rozkładu luminancji w otoczeniu przy oświetleniu elektrycznym wybranych wnętrz
5 Irena Fryc, Przemysław Tabaka: Cechy konstrukcyjne spektroradiometru a jakość wykonanych nim pomiarów
6 Marian Gilewski: Programowanie świetlnej odpowiedzi czasowej emitera promieniowania widzialnego
7 Piotr Kaźmierczak: Regeneracja używanych reflektorów samochodowych
8 Rafał Krupiński: Iluminacja zespołów obiektów architektonicznych
9 Leszek Leniarski, Rafal Manowiecki: Efektywne oświetlenie z użyciem przemysłowych opraw LED: dla rolnictwa, przemysłu spożywczego i transportu kolejowego
10 Andrzej Pawlak: Porównanie symulacji komputerowych instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
11 Ewa Piotrowska: Modelowanie natężenia oświetlenia światłem dziennym w programie DIALux (poster studencki)
12 Sebastian Słomiński: Identyfikacja problemu pomiarów luminancji wieloźródłowych opraw oświetleniowych LED pod kątem analizy problemu olśnienia przykrego
13 Joanna Szewczul, Grzegorz Szajna: Pomiary fotometryczne – mierniki luminancji
14 Krzysztof Wandachowicz, Paweł Kołodziejski, Krzysztof Szymczak: Badanie świateł do jazdy dziennej
15 Maciej Zajkowski: Efektywność energetyczna oświetlenia szpitalnego
16 Maciej Zajkowski, Łukasz Budzyński, Urszula Błaszczak: Luminancja oprawy LED przy zmiennej konfiguracji emitera

 

 

Program konferencji (wersja PDF)

 

 

KOMITET NAUKOWY


prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan   Przewodniczący, Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Irena Fryc   Politechnika Białostocka
prof. nzw dr hab. inż. Agnieszka Wolska   CIOP-PIB
prof. nzw dr hab. inż. Jacek Hauser   Politechnika Poznańska
prof. nzw dr hab. inż. Dariusz Sawicki   Politechnika Warszawska
prof. nzw dr hab. inż. Maciej Zajkowski   Politechnika Białostocka

 

KOMITET ORGANIZACYJNY


dr hab. inż. Piotr Pracki   Politechnika Warszawska
dr inż. Jan Grzonkowski   PKOśw SEP
dr inż. Rafał Krupiński   Politechnika Warszawska
dr inż. Sebastian Słomiński   Politechnika Warszawska
dr inż. Przemysław Tabaka   Politechnika Łódzka
dr inż. Andrzej Wiśniewski   Politechnika Warszawska

 

SEKRETARIAT KONFERENCJI


Dominika Jaszczołt

Politechnika Warszawska

Instytut Elektroenergetyki

Zakład Techniki Świetlnej

ul. Koszykowa 75, Warszawa

tel. + 22 234 75 05

e-mail: pkosw@ciepoland.pl

strona internetowa konferencji: http://www.kko.org.pl/