.: Konferencja "Światło w zabytkach":.


 

Konferencja dedykowana jest dla środowiska projektantów oświetlenia, konserwatorów zabytków, zarządców obiektów zabytkowych, pracowników naukowych zajmujących się techniką świetlną, producentów sprzętu oświetleniowego i wszystkich miłośników dobrego światła.

Cel konferencji

  1. Wymiana poglądów, przekaz wiedzy na temat oświetlenia zabytków (zewnętrznego i wnętrzowego) w oparciu o analizę przykładów i projektów.

  2. Wypracowanie płaszczyzny porozumienia i współpracy pomiędzy środowiskiem projektantów i konserwatorów na temat, roli i rozwiązań oświetlenia zabytków.

  3. Omówienie nowych możliwości , wyzwań i zagrożeń jakie niosą ze sobą nowe źródła światła LED

Termin konferencji

 26 i 27 kwiecień 2012

Miejsce konferencji

 Pałac w Wilanowie, Politechnika Warszawska- gmach Starej Kotłowni,
 

Organizatorzy

  • Pałac w Wilanowie – reprezentowany przez Dyrektora Wiesława Malawskiego

  • Zakład Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej- reprezentowany przez Kierownika Zakładu Wojciecha Żagana

 

Komunikat 1. (doc)

Komunikat 2. (pdf)