.: Konferencja LUMEN V4 :.


CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest prezentacja najnowszego dorobku naukowego i osiągnięć technicznych w dziedzinie oświetlenia z uwydatnieniem problemów regionu – Krajów Grupy V4 – Słowacji, Czech, Węgier i Polski.

 

TERMIN KONFERENCJI

Konferencja rozpocznie się w środę 26 września 2012 r. o godz. 19:00 i trwać będzie do piątku 28 września 2012 r.

W trakcie konferencji przedstawionych zostanie 8 referatów zaproszonych (po 2 z każdego z wymienionych krajów), po 4-6 referatów wygłaszanych z każdego kraju, po około 10 posterów z krótką prezentacją, dowolna ilość posterów bez ustnej prezentacji.

JĘZYK KONFERENCJI

  • dla tekstów artykułów oraz referatów i posterów z prezentacją: słowacki, czeski, węgierski i polski z tłumaczeniem symultanicznym

  • dla posterów i prezentacji PPT – angielski

WAŻNE TERMINY

 

Dla uczestników
Nadesłanie wstępnego formularza rejestracyjnego   do 15 marca 2012
Trzeci komunikat z programem konferencji  do 15 marca 2012
Rejestracja i opłata konferencyjna (1-szy termin)  do 30 czerwca 2012
Rejestracja i opłata konferencyjna (deadline)  do 31 sierpnia 2012
   
Dla autorów
Przesłanie abstraktów artykułów

do 15 lutego 2012

Informacja o akceptacji i formie prezentacji 

do 15 marca 2012

Przesłanie pełnych artykułów

do 31 maja 2012

przedłużono

do 3 września 2012

Przesłanie prezentacji PPT

do 10 września 2012

przedłużono

do 20września 2012

Abstrakty proponowanych artykułów powinny dotrzeć do Polskiego Komitetu Oświetleniowego do dnia 15 lutego 2012 r. na adres kol. Piotra Prackiego (piotr.pracki@ien.pw.edu.pl)

 ZAWARTOŚĆ ABSTRAKT-u

Abstrakt (w załączonej formie) musi zawierać:

  • imię i nazwisko Autora (Autorów),

  • tytuł artykułu w językach polskim i angielskim,

  • pół stronicowy (w każdym języku) skrót proponowanego artykułu,

  • sugerowaną przez Autora formę prezentacji (referat wygłaszany, poster z krótką prezentacją, poster).

 OPŁATY KONFERENCYJNE

Koszty imprezy (opłata konferencyjna,  ceny hotelu i posiłków) zostaną podane w oficjalnym komunikacie organizatorów ze Słowacji, który ukaże się w najbliższym czasie. W komunikacie tym ukaże się także wstępny formularz rejestracyjny.

Koszt transportu autokarem organizowanym przez Polski Komitet Oświetleniowy to około 350 zł od osoby.

 PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW  KONFERENCYJNYCH

Dla chętnych osób, za dodatkową opłatą, przewidujemy możliwość publikacji artykułów, przygotowanych na podstawie tekstów konferencyjnych (ale istotnie zmodyfikowanych),

w Przeglądzie Elektrotechnicznym. Prosimy zgłosić chęć opublikowania artykułu w Przeglądzie Elektrotechnicznym wraz z przesyłanymi tekstami artykułów konferencyjnych.

Zmodyfikowane teksty artykułów do Przeglądu Elektrotechnicznego muszą wpłynąć do kol. Piotra Prackiego (piotr.pracki@ien.pw.edu.pl) do dnia 31 października 2012.

¯  Zaktualizowane informacje dot. konferencji LUMEN V4  ¯

Szanowni Państwo,

Słowaccy organizatorzy IV Konferencji LUMEN V4 monitowani przez nasz Komitet rozpoczęli rozsyłanie „3-ciej informacji” o konferencji zawierającej informacje o warunkach uczestnictwa, kartę zgłoszenia, wskazówki nt. sposobu przygotowania referatów.

Z materiałów tych wynika, że:

1.      konferencja odbędzie się w czterogwiazdkowym hotelu SAFRON w Bratysławie w dniach 26 – 28 września 2012 r. (środa – piątek)

2.      w tym hotelu można zarezerwować pokoje i obiady (ceny podane w „3-ciej informacji”)

Można jednak zamówić przez Internet pokoje w tańszych, ale niższej kategorii hotelach położonych w pobliżu hotelu SAFRON

3.      w karcie zgłoszenia należy zadeklarować i wpłacić w określonych w „3-ciej informacji” terminach opłatę konferencyjną (90 Euro do 03.09.2012 lub 110 Euro po tym terminie)

4.      w karcie zgłoszenia należy ponadto:

·         zadeklarować chęć wynajmu miejsca noclegowego (dotyczy to tylko hotelu SAFRON)

·         zadeklarować chęć skorzystania z obiadów w dniach 27 i 28.09.
Opłaty za pokój hotelowy dokonuje się w recepcji hotelu SAFRON – w innych hotelach należy sprawdzić przed rezerwacją.

5.      Istnieje możliwość uczestnictwa w imprezie osób towarzyszących (opłata konferencyjna również wynosi 90 Euro).

Jak w latach poprzednich oferujemy możliwość wspólnego wyjazdu autokarem do Bratysławy (koszt około 300 zł netto od osoby).

 

Proszę wszystkich autorów o odpowiedź na następujące pytania:

 

1

czy Pani/Pan są zainteresowani wspólną podróżą autokarem na trasie Warszawa – Bratysława – Warszawa z możliwością rozpoczęcia i zakończenia podróży w okolicach Łodzi i Katowic

 TAK / NIE

2

biorąc pod uwagę termin konferencji (26-28.09.2012) planujemy

- wyjazd z Warszawy dnia 25.09. (wtorek) rano

- powrót do Polski dnia 29.09. (sobota)

3

Czy zamierzają Państwo zabrać ze sobą osoby (osobę) towarzyszące

TAK / NIE

Proszę o podanie nazwisk proponowanych osób towarzyszących:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 Deklaracje proszę przesyłać do dnia 20.06.2012 r. na mój adres mailowy: jan.grzonkowski@ee.pw.edu.pl


Z poważaniem

Jan Grzonkowski

KOMUNIKAT 3 (PDF)

OBOWIĄZUJĄCA REJESTRACJA (XLS)

/KARTA ZGŁOSZENIA/

 

 

Wskazówki dot. przygotowania referatu