.: Konferencje zagraniczne :.


ROK 2014

 

V. Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradskiej

LUMEN V4

 

CEL KONFERENCJI


Celem konferencji jest przedstawienie osiągnięć badawczo-naukowych i technologicznych w zakresie techniki świetlnej oraz dziedzin pokrewnych, a także dyskusja i wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami Czech, Polski, Słowacji i Węgier, oraz ewentualnie innych krajów. Jesteśmy przekonani, że konferencja ta przyczyni się do nawiązania dalszych profesjonalnych i przyjacielskich kontaktów, oraz mamy nadzieje, że wszystkim uczestnikom konferencji będziemy mogli pokazać piękno regionu Zakola Dunaju.

Producenci oraz firmy handlowe będą mogli skorzystać z odpłatnej możliwości wystawienia swoich produktów i rozwiązań oświetleniowych w trakcie trwania konferencji.

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI


Pałac Królewski w Wyszehradzie (Węgry)

 

 

TERMIN KONFERENCJI


8-10. października 2014 r.

 

 

OFICJALNE JĘZYKI KONFERENCJI


Czeski, polski, słowacki i węgierski (postery oraz streszczenia referatów prosimy przygotować w języku angielskim).

 

 

KOSZTY UCZESTNICTWA (opłata konferencyjna)


  Zapłata

do 31 maja 2014

30 czerwca 2014

po 15 czerwca 2014

30 czerwca 2014,

(do 31.07.2014)

 Opłata rejestracyjna 100,00 Euro 120,00 Euro
 Opłata za osobę towarzyszącą   60,00 Euro   80,00 Euro
 Opłata studencka   40,00 Euro   50,00 Euro

 

Dane potrzebne do przelewu bankowego:

  • Odbiorca (beneficjent): MEE Világítástechnikai Társaság

  • Adres odbiorcy (beneficjenta): Árpád út 67. I/6, Budapest / Hungary, H-1042.

  • Numer konta bankowego (IBAN): HU16-1030-0002-1055-1584-4882-0018

  • Nazwa banku: MKB Bank Zrt.

  • Adres banku: Váci utca 38, Budapest / Hungary, H-1056.

  • Kod BIC (SWIFT): MKKBHUHB
    W adnotacji należy podać imię i nazwisko osoby (lub osób), której (których) koszty uczestnictwa dany przelew pokrywa!

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji przyjmujemy tylko na podstawie wysłanego nam i odpowiednio wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony internetowej Konferencji Lumen V4 '2014 W dniu wysłania formularza zgłoszeniowego prosimy także o dokonanie przelewu opłaty uczestnictwa na prowadzone przez Bank MKB konto naszego stowarzyszenia (MEE Világítástechnikai Társaság) o numerze HU16-1030-0002-1055-1584-4882-0018.
Dzień wpłynięcia opłaty na podany powyżej numer rachunku bankowego będzie uznany jako data zgłoszenia uczestnictwa w konferencji!

 

 

WAŻNE TERMINY


 Ostateczny termin zgłoszenia referatów oraz posterów  28 lutego 2014
 Ostateczny termin nadesłania pełnych tekstów referatów wybranych przez Komisję Programową

 31 maja 2014

 30 czerwca 2014

 Termin zgłoszenia rezerwacji powierzchni wystawowej (decyduje kolejność zgłoszeń)  31 maja 2014

 

Ostateczny termin zgłoszenia: 20. 31. lipca 2014 r.  Jednocześnie podkreślamy, że jest to także ostateczny termin ewentualnego anulowania uprzednio zgłoszonego uczestnictwa. Zgłoszenie otrzymane po upływie powyższego terminu będzie przyjęte tylko w miejsce ewentualnej rezygnacji innej osoby.

 

Termin nadesłania przygotowanego w języku narodowym pełnego tekstu zakwalifikowanego do konferencji referatu ubiega z dniem 15  30 czerwca 2014 roku. W przypadku niedotrzymania wskazanego terminu, Komisja Programowa jest upoważniona do usunięcia danego referatu z programu konferencji oraz do wyboru w jego miejsce innego.

 

 

ZAPROSZENIE, KOMUNIKATY


 

Zaproszenie (.pdf)

 

Zaproszenie oraz komunikat nr 2 (.pdf)

 

Zaproszenie oraz komunikat nr 3 wraz z informacjami o zmianach (.pdf)

 

 

ARTYKUŁY ZGŁOSZONE NA KONFERENCJĘ, PROGRAM KONFERENCJI


 

Wykaz zgłoszonych artykułów (pdf)

 

Program (xlsx)

 

 

DLA AUTORÓW


Wytyczne dot. przygotowania artykułu (docx)

 

 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI LUMEN V4' 2014


Szczegółowe informacje dot. konferencji dostępne są na stronie internetowej

www.lumenv4.com

 

 

PODSUMOWANIE KONFERENCJI


Podsumowanie (PDF)