.: Ludzie :.


Skład Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego

(kadencja 2014-2018)

 

Honorowy Przewodniczący:   Członkowie:
Jan Kossakowski   Urszula Błaszczak
    Dariusz Czyżewski
Przewodniczący:   Tomasz Duch
Piotr Pracki   Jan Grzonkowski
    Wiesława Pabjańczyk
Wicerzewodniczący:   Dariusz Sawicki
Łukasz Litwiniuk   Bogdan Skorupka
Bogdan Ślęk   Przemysław Tabaka
    Andrzej Wiśniewski
Sekretarz:   Włodzimierz Witakowski
Małgorzata Zalesińska   Agnieszka Wolska
    Maciej Zajkowski
Skarbnik:   Wojciech Żagan
Andrzej Pawlak    W pracach siedmiu Wydziałów CIE uczestniczą następujące osoby:
 

Widzenie i barwa - Agnieszka Wolska
Fotometria i pomiary prom. optycznego - Łukasz Litwiniuk
Oświetlenie wnętrz - Piotr Pracki
Oświetlenie w transporcie - Małgorzata Zalesińska
Oświetlenie zewnętrzne - Marek Łasiński
Fotobiologia i fotochemia - Urszula Błaszczak
Technologia obrazu - Dariusz Sawicki