.: COVID 19:.
W związku z panującą sytuacją, Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa (CIE) opublikowała Oświadczenie, prezentujące stanowisko CIE w sprawie promieniowania nadfioletowego (UV) jako środka ograniczającego ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19:
http://cie.co.at/publications/cie-position-statement-use-ultraviolet-uv-radiation-manage-risk-covid-19-transmission


Polskie tłumaczenie Oświadczenia CIE, w imieniu Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP przygotowali: dr hab. inż. Agnieszka Wolską, profesor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB i dr hab. inż. Piotr Pracki z Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej:
http://cie.co.at/files/CIE%20Position%20Statement%20-%20UV%20radiation%20(2020)_PL_0.pdf