.: Funkcjonowanie :.


 

Struktura PKOśw

 • 20-osobowe Prezydium Komitetu wybierane na 4-letnią kadencję przez walne zebranie członków PKOśw. ,którymi mogą zostać wszystkie osoby związane z techniką świetlną i dziedzinami pokrewnymi,

 • w działalności krajowej - specjalistyczne komisje np.: Oświetlenia Wnętrz, Oświetlenia Dróg, Fotobiologii, Fotometrii, Nauczania,

 • w działalności międzynarodowej - oficjalni przedstawiciele PKOśw. w siedmiu wyspecjalizowanych dziedzinach CIE, eksperci delegowani do Komitetów Technicznych CIE - jednostek powołanych do rozwiązywania wybranych problemów naukowych i technicznych.

Formy działalności

 • Organizowanie krajowych konferencji oświetleniowych i wystaw sprzętu związanego z oświetleniem i promieniowaniem optycznym (źródła promieniowania, oprawy, przyrządy pomiarowe itp.),

 • Organizowanie kursów, szkoleń i seminariów na temat racjonalnego oświetlenia i wykorzystywania promieniowania optycznego,

 • Udział w opracowywaniu i opiniowaniu międzynarodowych dokumentów (norm, zaleceń i publikacji CIE, IEC i ISO),

 • Przenoszenie na grunt krajowy wyników prac prowadzonych w CIE oraz popularyzacja tych prac w kraju.

Zakres działania

 • Fizjologia widzenia, barwa i widzenie barwne,

 • Pomiary fizyczne światła i promieniowania optycznego,

 • Projektowanie oświetlenia wnętrz, środowisko świetlne we wnętrzach,

 • Oświetlenie i sygnalizacja w transporcie,

 • Oświetlenie terenów zewnętrznych; inne zastosowania oświetleniowe,

 • Fotobiologia i fotochemia,

 • Ogólne aspekty oświetlenia (źródła promieniowania, ekonomia i ekologia oświetlenia, słownictwo, nauczanie itp.),

 • Technologia obrazu.

Procedura przyjmowania na członków PKOśw

 • Zainteresowany składa deklarację uczestnictwa w Polskim Komitecie Oświetleniowym SEP wraz z krótką informacją na temat swojej dotychczasowej działalności w technice świetlnej,

 • Prezydium PKOśw na podstawie nadesłanej przez zainteresowanego informacji podejmuje decyzję o przyjęciu do grona członków zwyczajnych.

 • deklaracja zgłoszenia (.doc)