.: Jednostki badawcze :.


 

Jednostki badawcze w naszym kraju  prowadzące działalność z zakresu techniki świetlnej
 

 

 BBJ


Biuro Badawcze ds. Jakości
Stowarzyszenia Elektryków Polskich

ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

http://www.bbj.pl/

 

   BBJ - niezależna agenda działalności gospodarczej Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) - jest akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jednostką certyfikującą i laboratorium badawczym prowadzącymi ocenę zgodności wyrobów elektrycznych wtym sprzętu oświetleniowego. BBJ prowadzi obowiązkową i dobrowolną certyfikację wyrobów na znak bezpieczeństwa "B", certyfikację dobrowolną na znak zgodności z Polską Normą "PN" oraz certyfikację zgodności z dowolnym dokumentem normatywnym. BBJ przeprowadza również weryfikację deklaracji zgodności oraz certyfikatów zgodności w obszarze objętym certyfikacją.

 

 

 CIOP


Centralny Instytut Ochrony Pracy
Pracownia Promieniowania Optycznego

ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

http://www.ciop.pl/

 

  

   Zakres działania pracowni: tworzenie podstaw naukowych do optymalizacji warunków oświetleniowych na stanowiskach pracy, ustalanie wymagań i kryteriów oceny oddziaływania promieniowania optycznego na człowieka, opracowywanie metod pomiarów parametrów promieniowania optycznego, badanie parametrów oświetlenia i promieniowania optycznego na stanowiskach pracy, opracowanie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń i uciążliwości związanych z nadmiernym promieniowniem optycznym wystepującym w środowisku pracy, uczestnictwo w pracach normalizacyjnych z zakresu promieniowania optycznego, identyfikacja, badanie i ocena zagrożeń pochodzących od nielaserowego optycznego występujących na stanowiskach pracy, prowadzenie szkoleń oraz wykładów na studiach podyplomowych.

 

 

 ITS


Instytut Transportu Samochodowego
Zakład Oświetlenia i Wyposażenia Elektrycznego Pojazdów

ul. Jagiellońska 80, 00-301 Warszawa

http://www.its.home.pl/

 

 

   Zakład Oświetlenia i Wyposażenia Elektrycznego Pojazdów (ZOE) prowadzi działalność naukowo-badawczą dotyczącą wyposażenia elektrycznego i oświetleniowego pojazdów, materiałów i urządzeń stosowanych w oświetleniu oraz w sygnalizacji drogowej mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Prowadzone w Zakładzie badania oraz opracowane metody i procedury badawcze dotyczą przede wszystkim: - właściwości fotometrycznych i kolorymetrycznych; - parametrów elektrycznych i mechanicznych; - odporności na działanie czynników środowiskowych; - prób trwałości i wytrzymałości mechanicznej. Zakład od 1998 roku posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr certyfikatu AB 202 w następujących dziedzinach badań: własności elektrycznych i fizycznych, wymiarów oraz badań mechanicznych, zgodnie z Zakresem Akredytacji.