.: Konferencje krajowe :.


ROK 2021

 

 

XXIX Krajowa Konferencja Oświetleniowa

 

Szanowni Państwo

W imieniu Prezydium Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP zapraszam do udziału  w XXIX Krajowej Konferencji Oświetleniowej Technika Świetlna 2020  oraz 1. Forum Technologii Oświetleniowych.

Wydarzenie odbędzie się on-line w dniach 17 - 18 czerwca 2021.

Zapraszamy autorów referatów do nadsyłania zgłoszeń prezentujących:
- wyniki prac naukowych i studiów literaturowych,
- nowoczesne rozwiązania techniczne i projektowe,
z zakresu szeroko pojętej techniki świetlnej, w tym metrologii promieniowania optycznego
.

 

Streszczenia referatów powinny zostać przesłane do dnia 14 marca 2021 r., na adres: pkosw@ciepoland.pl Na podstawie nadesłanych i zakwalifikowanych zgłoszeń zostanie przygotowany program konferencji a streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Autorzy artykułów naukowych zaprezentowanych podczas konferencji mają możliwość ich opublikowania za dodatkową opłatą, w formie pełnej, w numerze specjalnym czasopisma Energies: Special Issue "Selected Papers from the XXIXth Conference on Lighting Technology (KKO2021)"

Informacja o Konferencji i Forum jest dostępna na stronie internetowej Polskiego Komitetu Oświetleniowego: http://www.kko.ciepoland.pl

 

Z wyrazami szacunku

Piotr Pracki

Przewodniczący
Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP