.: Konferencje zagraniczne :.


ROK 2018

 

VII. Konferencja oświetleniowa krajów Grupy Wyszehradskiej

LUMEN V4

 

CEL KONFERENCJI


Celem konferencji jest przedstawienie osiągnięć badawczo-naukowych i technologicznych w zakresie techniki świetlnej oraz dziedzin pokrewnych, a także dyskusja i wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami Czech, Polski, Słowacji i Węgier, oraz ewentualnie innych krajów. 

 

MIEJSCE KONFERENCJI


Třebíč, Republika Czeska

 

 

TERMIN KONFERENCJI


18-20. września 2018 r.