.: Konferencje krajowe :.


ROK 2024

 

 

XXXII Krajowa Konferencja Oświetleniowa i  4. Forum Technologii Oświetleniowych

 

Informacja o KKO i FTO

Formatka streszczenia

 

 

Miejsce

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, Warszawa

 

Termin

13 – 14 czerwca 2024 r.

 

O wydarzeniu

Główne spotkanie środowiska oświetleniowego w Polsce, poświęcone trendom we współczesnej technice świetlnej, technologiom i rozwiązaniom oświetleniowym. Połączenie prezentacji merytorycznych i warsztatów praktycznych, prowadzonych przez ekspertów ze świata nauki, przemysłu i usług oświetleniowych oraz wystawy składającej się ze stoisk firm oświetleniowych i metrologicznych.

 

Zakres tematyczny

Wpływ światła na człowieka i środowisko
Nowoczesny sprzęt i systemy oświetleniowe
Systemy zasilania i sterowania oświetleniem
Oświetlenie w inteligentnym budynku i mieście
Oświetlenie dróg, terenów zewnętrznych, iluminacja obiektów
Pomiary oświetleniowe
Nowe normy i raporty techniczne
Finansowanie oświetlenia
 

Warsztaty

W trakcie warsztatów skierowanych do projektantów i praktyków z branży oświetleniowej przedstawione zostaną istotne zagadnienia dotyczące oświetlenia przestrzeni publicznej, wnętrz w budynkach, dróg i obiektów architektonicznych.
Liczba uczestników jednego warsztatu – do 60 osób
.

 

Uczestnicy

- pracownicy uczelni i instytutów badawczych,

- architekci, projektanci przestrzeni użyteczności publicznej i mieszkań,

- projektanci oświetlenia i wykonawcy instalacji oświetleniowych,

- producenci oświetlenia i doradcy oświetleniowi,

- dystrybutorzy oświetlenia, pracownicy hurtowni elektrotechnicznych,

- pracownicy laboratoriów fotometrycznych,

- producenci i dystrybutorzy sprzętu pomiarowego,

- pracownicy zakładów energetycznych, doradcy i audytorzy energetyczni,

- pracownicy jednostek samorządów terytorialnych,

- inwestorzy i przedstawiciele działów inwestycyjnych miast i gmin,

- zarządzający obiektami użyteczności publicznej.

 

Organizatorzy

Polski Komitet Oświetleniowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Akademia LED

Zakład Techniki Świetlnej Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej

 

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, Politechnika Warszawska, przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Dariusz Sawicki, Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Irena Fryc, prof. uczelni, Politechnika Białostocka

Dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. instytutu, Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB

Dr hab. inż. Rafał Krupiński, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Dr hab. inż. Krzysztof Wandachowicz, Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. uczelni, Politechnika Białostocka

Dr hab. inż. Sławomir Zalewski, Politechnika Warszawska

 

Komitet Organizacyjny

Dr hab. inż. Piotr Pracki, prof. uczelni, Politechnika Warszawska, przewodniczący

Agnieszka Parzych, Akademia LED

Dr inż. Urszula Błaszczak, Politechnika Białostocka

Dr inż. Małgorzata Zalesińska, Politechnika Poznańska

Dr hab. inż. Rafał Krupiński, prof. uczelni, Politechnika Warszawska

Dr inż. Krzysztof Skarżyński, Politechnika Warszawska

Dr inż. Przemysław Tabaka, Politechnika Łódzka