.: Aktualne kursy :.


Kursy oświetleniowe
Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP


Polski Komitet Oświetleniowy SEP przedstawia ofertę kursów oświetleniowych skierowanych do pracowników firm i osób prywatnych, zainteresowanych zdobyciem lub ugruntowaniem wiedzy niezbędnej do wykonywania obowiązków zawodowych. Kursy skierowane są także do osób ubiegających się o uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji Specjalisty Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP.


Przygotowane kursy obejmują podstawową wiedzę z zakresu techniki świetlnej, w tym podstawy techniki świetlnej, sprzęt oświetleniowy, pomiary oświetleniowe, projektowanie i ocenę oświetlenia. Kursy są prowadzone w trybie weekendowym, w wymiarze 16 godzin lekcyjnych dla każdego kursu (po 8 godzin lekcyjnych w sobotę i niedzielę). Organizatorem kursów jest Polski Komitet Oświetleniowy SEP. Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia kursu jest zgłoszenie się i wniesienie opłat przez co najmniej 10 osób. Maksymalna liczba uczestników kursu to 15 osób. Wniesienie opłat odbywa się po utworzeniu grupy, na podstawie przesłanej przez Polski Komitet Oświetleniowy SEP faktury proforma. Kurs zostaje przeprowadzony w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty wniesienia opłat przez wszystkich uczestników. Uczestnictwo w kursie jest honorowane przyznaniem każdemu uczestnikowi Dyplomu Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP.
 

Zajęcia prowadzone są przez osoby reprezentujące uczelnie wyższe i instytuty, prowadzące badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w prezentowanej przez nie tematyce, w tym osoby reprezentujące Politechniki Białostocką, Poznańską i Warszawską oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy PIB. Kursy są organizowane w Warszawie, Poznaniu i Białymstoku.
 

Koszt uczestnictwa w kursie, który wynosi 2000 PLN + VAT 23%, obejmuje uczestnictwo w zajęciach i koszt napojów dostępnych w przerwach zajęć. W przypadku utworzenia grupy oraz zapewnienia miejsca i niezbędnych warunków do przeprowadzenia zajęć, większość oferowanych kursów może odbyć się w dowolnej miejscowości. Istnieje także możliwość przygotowania kursu o innej tematyce, ustalonej pomiędzy Polskim Komitetem Oświetleniowym SEP a zainteresowaną stroną.
 

Zasady, w tym zakres i koszt przeprowadzenia takiego kursu podlegają osobnym ustaleniom.

Szczegółowych informacji o kursach udziela dr hab. inż. Piotr Pracki
email: pkosw@ciepoland.pl
tel.: 691-279-155


Kurs 1. Podstawy techniki świetlnej (wykłady)
- Podstawowe pojęcia techniki świetlnej (8 h)
- Psychofizjologia widzenia (4 h)
- Podstawy obliczeń oświetleniowych (4 h)


Kurs 2. Sprzęt oświetleniowy (wykłady)
- Źródła światła – podstawy (8 h)
- Oprawy oświetleniowe – podstawy (8 h)


Kurs 3. Pomiary laboratoryjne w technice świetlnej (wykłady)
- Fotometria – laboratoryjne pomiary wielkości świetlnych (12 h)
- Kolorymetria – podstawowe pojęcia i pomiary kolorymetryczne (4 h)


Kurs 4. Oświetlenie wnętrz (wykłady + zajęcia komputerowe)
- Zasady oświetlania wnętrz
- Kryteria projektowania i wymagania oświetleniowe
- Narzędzia wspomagające projektowanie oświetlenia wnętrz
- Projekt oświetlenia pomieszczenia z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 12464-1


Kurs 5. Oświetlenie dróg i terenów zewnętrznych (wykłady + zajęcia komputerowe)
- Zasady oświetlania dróg i terenów zewnętrznych
- Kryteria projektowania i wymagania oświetleniowe
- Narzędzia wspomagające projektowanie oświetlenia dróg i zewnętrznego
- Projekt oświetlenia z uwzględnieniem wymagań norm PN-EN 13201 i PN-EN 12464-2


Kurs 6. Iluminacja obiektów (wykłady)
- Zasady iluminacji
- Metody iluminacji
- Komputerowe wspomaganie projektowania iluminacji
- Przykłady projektów i realizacji iluminacji obiektów


Kurs 7. Pomiary i ocena oświetlenia wnętrz, dróg i terenów zewnętrznych (wykłady + praktyka)
- Procedura i zakres oceny oświetlenia
- Inwentaryzacja instalacji oświetleniowej
- Sprzęt pomiarowy i pomiary
- Ocena oświetlenia wnętrza


Uczestnictwo w kursach od 2 do 7, wymaga znajomości podstawowych pojęć z techniki świetlnej lub wcześniejszego uczestnictwa w kursie 1.