.: Kursy w latach minionych :.


 

Kursy z zakresu techniki świetlnej

 1. Studia podyplomowe - Technika Świetlna Użytkowa (organizator: Politechnika Warszawska, Zakład Techniki Świetlnej) - edycja  2013/2014 r.

 2. Studia podyplomowe - Technika Świetlna - Teoria i praktyka  (organizator: Politechnika Poznańska, Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii) - edycja  2014/2015 r.Ad 1.

Studia podyplomowe Technika Świetlna Użytkowa

(Politechnika Warszawska)

 

Charakterystyka studiów
   Zakres tematyczny studiów obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej. Uczestnicy studiów zapoznają się między innymi z podstawami techniki świetlnej, konstrukcją źródeł światła, budową i projektowaniem opraw oświetleniowych, podstawami projektowania oświetlenia wnętrz, podstawami oświetlenia zewnętrznego, iluminacją obiektów, zastosowaniem techniki CAD w technice świetlnej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Zakładu Techniki świetlnej Politechniki Warszawskiej.

Tematyka wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i projektowych jest następująca:

 1. Podstawy techniki świetlnej – wykład

 2. Psychofizjologia widzenia i oświetlenia – wykład

 3. Źródła światła – wykład

 4. Technika oświetlania – wykład

 5. Iluminacja obiektów - wykład

 6. Oprawy oświetleniowe – wykład

 7. Fotometria i kolorymetria – wykład

 8. Podstawy obliczeń oświetlenia – ćwiczenia

 9. Oświetlenie wnętrz – projekt

 10. Oświetlenie drogowe – projekt

 11.  Zastosowanie techniki CAD w technice świetlnej – ćwiczenia

 12. Iluminacja obiektów – laboratorium

 13. Fotometria i kolorymetria - laboratorium

 14. Pomiary oświetlenia wnętrz – laboratorium

 15. Pomiary oświetlenia ulicy – laboratorium

Czas trwania studiów

Zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele. W soboty 8 godz. zajęć, w niedziele 6 godz. zajęć. Przewiduje się 14 zjazdów.

Zasady naboru
Według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równoważny lub tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równoważny.

Termin zgłoszeń
Od 1 września 2013 r. do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż 30 października 2013 r.

Opłaty
Przewidywany całkowity Koszt Studiów wynosi 4316 PLN. Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, zajęciach laboratoryjnych oraz materiały szkoleniowe.

 

Kontakt

00-662 Warszawa

ul. Koszykowa 75

tel. (022) 234-75-05

 

 Kierownik studiów dr inż. Andrzej Wiśniewski
  e-mail: andrzej.wisniewski@ien.pw.edu.pl


Szczegółowe informacje podane są na stronie internetowej  Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej

oraz do pobrania tutaj

początek strony


Ad 2.

Studium podyplomowe TECHNIKA ŚWIETLNA

 - Teoria i praktyka

(Politechnika Poznańska)

 

Charakterystyka studiów

   Studium obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej. Uczestnicy podczas wykładów, zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych będą mogli zapoznać się m.in. z podstawami techniki świetlnej, fotometrią i kolorymetrią, zasadami projektowania oświetlenia, techniką oświetlania, sprzętem oświetleniowym, zastosowaniem światła w architekturze i sztuce, zagadnieniami cieplnymi w urządzeniach oświetleniowych oraz komputeryzacją projektowania i wizualizacją komputerową w technice świetlnej. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności stosowania aktualnych norm i przepisów w projektach instalacji i urządzeń oświetleniowych przy wykorzystaniu najnowszych produktów przemysłu oświetleniowego, m.in. diod świecących LED. Wykłady i laboratoria poprowadzą znakomici specjaliści z dziedziny techniki świetlnej.

Planowany rozkład zajęć w I i II sem. podano w tabeli

 

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 września 2014 r. Przy rekrutacji uwzględniona będzie kolejność zgłoszeń.

 

Czas trwania

Studia są dwusemestralne, spotkanie organizacyjne odbędzie się pod koniec września 2014 r.

 

Opłaty
Koszt udziału w Studium wynosi 4 200 PLN za dwa semestry.

 

Kontakt

Politechnika Poznańska,

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej,

Studium TŚwietlnej,

ul. Piotrowo 3a,

60-965 Poznań

Tel. 61/ 665 25 80, 607 168 230,

e-mail: krystyna.horemska@put.poznan.pl

 

 Kierownik studiów dr hab. inż. Konrad Domke, prof. nadzw.
  e-mail: konrad.domke@put.poznan.pl
  tel.: 61/ 665 23 97


Informacje szczegółowe i warunki rekrutacji podane są na stronie internetowej  Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej

oraz do pobrania tutaj


 

 

Kursy w 2012 r.


 

Studia podyplomowe Technika Świetlna Użytkowa

(Politechnika Warszawska)

 

Charakterystyka studiów
   Zakres tematyczny studiów obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej. Uczestnicy studiów zapoznają się między innymi z podstawami techniki świetlnej, konstrukcją źródeł światła, budową i projektowaniem opraw oświetleniowych, podstawami projektowania oświetlenia wnętrz, podstawami oświetlenia zewnętrznego, iluminacją obiektów, zastosowaniem techniki CAD w technice świetlnej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Zakładu Techniki świetlnej Politechniki Warszawskiej.

Tematyka wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych i projektowych jest następująca:

 1. Podstawy techniki świetlnej – wykład

 2. Psychofizjologia widzenia i oświetlenia – wykład

 3. Źródła światła – wykład

 4. Technika oświetlania – wykład

 5. Iluminacja obiektów - wykład

 6. Oprawy oświetleniowe – wykład

 7. Fotometria i kolorymetria – wykład

 8. Podstawy obliczeń oświetlenia – ćwiczenia

 9. Oświetlenie wnętrz – projekt

 10. Oświetlenie drogowe – projekt

 11.  Zastosowanie techniki CAD w technice świetlnej – ćwiczenia

 12. Iluminacja obiektów – laboratorium

 13. Fotometria i kolorymetria - laboratorium

 14. Pomiary oświetlenia wnętrz – laboratorium

 15. Pomiary oświetlenia ulicy – laboratorium

Czas trwania studiów

Zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele. W soboty 8 godz. zajęć, w niedziele 6 godz. zajęć. Przewiduje się 14 zjazdów.

Zasady naboru
Według kolejności zgłoszeń. O przyjęcie na studia podyplomowe może ubiegać się osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub równoważny lub tytuł zawodowy inżyniera, licencjata lub równoważny.

Termin zgłoszeń
Od 1 września 2012 r. do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż 30 października 2012 r.

Opłaty
Przewidywany całkowity Koszt Studiów wynosi 4316 PLN. Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach, zajęciach laboratoryjnych oraz materiały szkoleniowe.

 

Kontakt

00-662 Warszawa

ul. Koszykowa 75

tel. (022) 234-75-05

 

 Kierownik studiów dr inż. Andrzej Wiśniewski
  e-mail: andrzej.wisniewski@ien.pw.edu.pl


Szczegółowe informacje podane są na stronie internetowej  Zakładu Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej


 

Studium podyplomowe TECHNIKA ŚWIETLNA

 - Teoria i praktyka

(Politechnika Poznańska)

 

Zakres tematyczny Studium obejmuje podstawowe działy techniki świetlnej. Uczestnicy podczas wykładów, zajęć i ćwiczeń laboratoryjnych będą mogli zapoznać się m.in. z podstawami techniki świetlnej, fotometrią i kolorymetrią, zasadami projektowania oświetlenia, techniką oświetlania, sprzętem oświetleniowym, zastosowaniem światła w architekturze i sztuce, zagadnieniami cieplnymi w urządzeniach oświetleniowych oraz komputeryzacją projektowania i wizualizacją komputerową w technice świetlnej. W trakcie zajęć uczestnicy nabędą praktycznych umiejętności stosowania aktualnych norm i przepisów w projektach instalacji i urządzeń oświetleniowych przy wykorzystaniu najnowszych produktów przemysłu oświetleniowego.

Przewidziana jest możliwość uzyskania w trakcie Studium Świadectwa Kwalifikacji Specjalisty PKOś.

W ramach projektu odbędą się także jednodniowe i dwudniowe kursy z zakresu techniki świetlnej.

 

Studia są dwusemestralne i rozpoczną się w styczniu 2012 r.

Koszt udziału w Studium wynosi 1100 PLN za dwa semestry

  Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 grudnia 2011

Informacje szczegółowe i warunki rekrutacji podane są na stronie internetowej  Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Kurs Zima 2007

Polski Komitet Oświetleniowy, we współpracy z Zakładem Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej, co roku organizuje cykl kursów nauczania oświetlenia. W skład cyklu wchodzą:

 • Kurs podstawowy - Technika świetlna użytkowa

 • Kurs zaawansowany - Projektowanie oświetlenia wg Norm Europejskich (EN12464 - Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach i EN13201 - Oświetlenie dróg)

Najbliższy Kurs Podstawowy rozpocznie się I kwartale 2007 po zgłoszeniu min 12 uczestników.

Pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń.

 

Kurs podstawowy przeznaczony jest dla osób, które rozpoczynają działalność w sferze szeroko pojętej techniki świetlnej - projektantów bez przygotowania oświetleniowego oraz dla osób pracujących w firmach, zajmujących się hurtowym i detalicznym handlem sprzętem oświetleniowym. Kurs zaawansowany przeznaczony jest dla projektantów z wykształceniem oświetleniowym lub z dużym doświadczeniem w zakresie projektowania oświetlenia, które zaczynają projektować oświetlenie zgodnie z wymaganiami norm Unii Europejskiej (zaczną one obowiązywać w Polsce w ciągu najbliższych 2-3 lat) oraz dla osób, które posiadają wiadomości na poziomie wykładanym na kursie podstawowym.

Kursy odbywają się w Zakładzie Techniki Świetlnej Politechniki Warszawskiej, w Gmachu Elektrotechniki przy ul. Koszykowej 75. Zajęcia (wykłady, ćwiczenia pomiarowe, prace obliczeniowe na komputerach) prowadzą doświadczeni wykładowcy wyższych uczelni i jednostek naukowo - badawczych. Kursy zakończone są sprawdzianem i wręczeniem świadectw ukończenia kursu, potwierdzających znajomość problemów objętych programem kursu, wystawionych przez Polski Komitet Oświetleniowy (świadectwo takie umożliwia składanie wniosków o uznanie jako rzeczoznawcy lub specjalisty SEP w zakresie techniki świetlnej, a w przyszłości ułatwi uzyskanie uprawnień projektanta oświetlenia, zgodnie z ustawą o samorządach inżynierskich).

Koszt uczestnictwa w kursie, obejmujący m.in. udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zajęcia z wykorzystaniem sieci komputerowej Wydziału Elektrycznego PW, wynosi dla:

kursu podstawowego - 2000 zł

kursu zaawansowanego - 1400 zł

W przypadku zgłoszenia na kurs 4 lub więcej osób z firmy proponujemy rabat w wysokości 20% opłaty.

 


Kurs styczeń 2005

 

Kurs podstawowy - styczeń 2005

Kurs zaawansowany - luty / marzec 2005

 

Prosimy wszystkich zainteresowanych o przekazanie zgłoszeń uczestnictwa na załączonych Kartach Zgłoszenia na adres:

 

Politechnika Warszawska

Wydział Elektryczny, Zakład Techniki Świetlnej

00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75, Gmach Elektrotechniki, pok. 517

fax: (0-prefix-22) 234 56 16

e-mail: jgrzonk@dean.ee.pw.edu.pl wojciech.zagan@ien.pw.edu.pl

 

Dla osób spoza Warszawy możemy zaproponować dość tanie noclegi (koszt 40 - 150 zł / noc).