.: System potwierdzania Kwalifikacji Zawodowej Osób :.


 

Polski Komitet Oświetleniowy SEP (PKOśw) troszcząc się o racjonalne, uzasadnione najnowszą wiedzą działania zawodowe, produkcję wyrobów i usług z zakresu techniki świetlnej, bazując na rozwiniętym systemie kształcenia polskich uczelni technicznych prowadzących badania i nauczanie treści z zakresu techniki świetlnej i zorganizowanym środowisku zawodowym, dbając o zgodność wymagań w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich tworzy System Potwierdzania Kwalifikacji Zawodowej Osób oraz Jakości Usług.

 

Wyodrębnionymi elementami składowymi systemu są:

  • Świadectwo Kwalifikacji Specjalisty (SKS) i Świadectwo Kwalifikacji Eksperta (SKE) Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP w zakresie wyszczególnionych dalej sfer działalności oświetleniowej

  • Potwierdzenie Jakości Usługi przez Polski Komitet Oświetleniowy SEP (PJU) w zakresie techniki świetlnej

Więcej informacji dostępnych jest w załączonym pliku: System_PKOsw.pdf